Nasz patron

Jesteś tu: » Aktualności » Nasz patron

 

 

Patronem naszej szkoły jest por. Adolf Pilch ps. Góra-Dolina.

        

 

 

 

 

         Adolf Pilch urodził się w Wiśle 22 maja 1914 r. Po zakończeniu nauki został powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 26. dywizji w Skierniewicach. W 1940 r. przedostał się na Węgry, a potem do Wielkiej Brytanii.  Na początku 1941 r. wylądował w okolicach Sulejowa. Zaopatrzony w lewe dokumenty przedostał się do Warszawy, gdzie oczekiwał na rozkazy Komendy Głównej AK. Otrzymał przydział do Okręgu Nowogródzkiego AK, a następnie do Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego.


         Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie Armii Krajowej było jednym z najdłużej działających na terenie okupowanej Polski oddziałów partyzanckich, mającym na swym koncie ponad dwieście zwycięskich walk, stoczonych w okresie od 3 czerwca 1943 r. do 17 stycznia 1945 r. z dwoma ówczesnymi wrogami, na rozległym, ponad siedmiuset kilometrowym szlaku bojowym, rozciągającym się od Puszczy Nalibockiej za Niemnem, poprzez Puszczę Kampinoską za lewobrzeżną Wisłą i po samą Warszawę, aż na Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej, za Pilicą kończąc. W ostatnim etapie zgrupowaniem Stołpecko-Nalibockim dowodził jeden z cichociemnych – porucznik Adolf Pilch. Oddział początkowo odnosił sukcesy, jednak w rejonie Iwieńca został rozbity przez siły sowieckie. W momencie, gdy Sowieci zaczęli się zbliżać do Iwieńca i kierować na Puszczę Nalibocką, por. "Góra" skierował partyzantów na Zachód.

         Zgrupowanie wyruszyło 29 VI 1944 r. z rejonów Iwieńca i Stołpec.


Z 40 ludzi rozrosło się do ponad 800 (połowę stanowiła kawaleria). Kolumna pokonywała pola i lasy, przeprawiała się przez rzeki. 24 lipca dotarła do Nowego Dworu. Niebywałym wyczynem por. "Góry - Doliny" stała się przeprawa całego zgrupowania, w biały dzień, bez jednego wystrzału, przez most na Wiśle obstawiony czołgami. Ryzyko było duże, ale udało się. Podejmując taką decyzję nie bez racji por. "Góra-Dolina" mówił: "żadnemu przeciętnie inteligentnemu niemieckiemu dowódcy nie przyjdzie do głowy, by jakikolwiek wrogi oddział nieprzyjacielski mógłby sobie tak bezczelnie zakpić z niemieckiej potęgi". 

 

         Po przejściu na drugi brzeg Wisły, na postój kolumna zatrzymała się w Dziekanowie Polskim. Dla upamiętnienia zbrojnego wysiłku kresowych żołnierzy Armii Krajowej w walce o wolność naszej Ojczyzny przed budynkiem naszej szkoły w 2002  roku została odsłonięta pamiątkowa tablica.


 
Pod koniec lipca 1944 roku Pilch zmienił pseudonim na "Dolina„.  Po podporządkowaniu się kpt Józefowi Krzyczkowskiemu, partyzanci ze Zgrupowania dołączyli do partyzantów z Puszczy Kampinoskiej.


         W dniu 29 lipca 1944 r długa kolumna świetnie wyekwipowanych, doskonale uzbrojonych i zahartowanych w bojach żołnierzy w przedwojennych mundurach Wojska Polskiego, wyruszyła z Dziekanowa Polskiego i przecinając szosę Warszawa - Modlin dotarła do Puszczy Kampinoskiej. W ciągu dwóch dni i nocy przybyli z dalekich kresów Rzeczypospolitej ułani i strzelcy por. "Góry - Doliny", korzystając z informacji żołnierzy miejscowej konspiracji, oczyścili rozległy teren puszczy z punktów niemieckiej straży granicznej i posterunków żandarmerii wyzwalając spod wszechwładnej władzy gubernatora Hansa Franka, a także po części i nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha zamieszkałą tam ludność spod okupacji. Dzięki doświadczeniu w walkach partyzanckich żołnierze  Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego pod dowództwem "Góry" zadali Niemcom dotkliwe ciosy. Zgrupowanie zlikwidowało silne jednostki niemieckie pod Truskawką i pod Truskawiem, dzięki czemu puszcza została dokładnie oczyszczona z nieprzyjaciela. W Powstaniu Warszawskim "Dolina" brał udział ze swym oddziałem w starciach na północnych przedmieściach stolicy.


         29 IX 1944 r. Grupa Kampinos, okrążona pod Jaktorowem, została całkowicie rozbita. Po klęsce jaktorowskiej por. "Dolina" przedarł się ze swoim oddziałem do 25. Pułku Piechoty Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej AK. Po rozwiązaniu pułku stanął na czele konnego oddziału, walcząc do stycznia 1945 r. W okresie od 3 czerwca 1943 roku, do 17 stycznia 1945 roku, a więc w ciągu 588 dni walk, żołnierze tej jednostki partyzanckiej stoczyli z nieprzyjacielem 235 walk. Aż 231 z nich było zwycięskich. Na ponad 700 - kilometrowym szlaku bitewnym pozostawili trwały ślad - 720 grobów swych towarzyszy broni. "Góra"-"Dolina" był w nieustannej walce, a jednocześnie troszczył się o wyżywienie, zaopatrzenie, uzbrojenie ok. tysiąca partyzantów.

        

        Po wojnie Adolf Pilch musiał uciekać z kraju. Osiedlił się w Anglii. Zmarł w Londynie 26 stycznia 2000 r. w wieku 86 lat.